Certifikáty

Certifikáty

Na této stránce bych rád prezentoval certifikáty, které jsem do této chvíle získal. U těch, které budou označeny zkratkou ČNB si můžete pravost ověřit přímo na stránkách České Národní Banky. Toto vždy ostatně doporučuji dělat u všech makléřů, poradců a dalších subjektů, které se na finančním trhu pohybují. Jenom takto máte jistotu, že jednáte skutečně s osobou, která má patřičné oprávnění. Zároveň existuje pouze pár subjektů na trhu, které nesou za svou práci i zodpovědnost.

Tu by ostatně měli nést všichni, ale bohužel ČNB je v těchto věcech ještě poměrně málo přísná a tak si "došlápne" pouze na certifikované. Pokud se potkáte s osobou, která se bude snažit nabízet pojistný, nebo investiční produkt, nebo vám vysvětlovat váš stávající pojistný nebo investiční produkt, ujistěte se na stránkách ČNB, že má k tomu patřičné oprávnění.

€FA™ certifikát

Tento certifikát uděluje a je garantován organizací €FPA Europe, která je největší a nejvíce respektovanou evropskou organizací, zabývající se zvyšováním kvality, kreditu a profesionality poskytování služeb v oblastech finančního poradenství a finančního plánování. Cílovou skupinou jsou dynamičtí a ambiciozní finanční poradci a poradkyně, kteří se chtějí rozvíjet a dorůst na evropskou špičku oboru finančního poradenství.

Certifikáty České národní banky

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel (PPZ) - ČNB
Tento certifikát byl vůbec mým prvním, který jsem ve své praxi získal. Je nezbytnou součástí pojistného trhu v ČR a bez tohoto certifikátu nelze sepisovat pojistné návrhy klientům. Na tento certifikát se skládají zkoušky přímo pro ČNB, které se skládají z teoretického testu typu "a,b,c,d". Certifikát je dle dnešní sazby ČNB zpoplatněn na 10.000 Kč. Musí se obnovovat každých 5 let.

Zde je přesná definice ze zákona:
Jedná se o odbornou činnost spočívající v:

  1. předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv,
  2. provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv,
  3. uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo
  4. pomoci při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv;

Investiční zprostředkovatel - ČNB
Tento certifikát je dnes v naprosté většině makléřských, zprostředkovatelských a na vyšších postech VIP bankovních poradců v bankách v ČR, běžným. Na základě tohoto certifikátu je osoba oprávněna přijímat pokyny klienta a na základě nich předávat pokyny investiční společnosti, která dle přání klienta s penězi nakládá. To byla moje "polopatická" odpověď.

Přesněji bychom mohli říct, že investiční zprostředkovatel "přijímá a předává pokyny týkající se investičních nástrojů" To v praxi znamená, že podle zákona osoba, která má tento typ certifikátu NESMÍ používat věty typu: "doporučuji vám tento investiční produkt". Úkolem této osoby je pouze zjistit přání klienta a nechat klienta, aby si sám vybral produkt a nastavení, které chce. Cokoli jiného je protizákonné a nemá na to oprávnění. Tento certifikát je ale základem a pro jím disponuji.

Investiční poradce - ČNB
Nese s sebou dva hlavní rozdíly oproti "zprostředkovateli". První je slovíčkaření, kdy můžu svobodně používat věty typu "doporučuji", nebo "vybírám Vám"... tím druhým rozdílem, a podle mě tím hlavním, je to, že za své rozhodnutí nesu plnou zodpovědnost a pokud bych klientovi vybral produkt a strategii, které jsou proti jeho rizikovému profilu, poškodil bych ho a on by přišel o finance, musím mu tyto peníze vrátit (soudně).

Nikdo jiný za svou radu nenese takovou zodpovědnost, jako Investiční poradce. Proto tento certifikát téměř nikdo na trhu nemá!!!! Proto, a možná i proto, že podmínky a zkoušky, které musíte splnit na jeho získání jsou velmi náročné. Už jenom vysoká škola, nebo X let praxe v oboru je u většiny firem problém.

Penze - ČNB
Poslední ze škály certifikátů podléhajících ČNB. Tento certifikát je nezbytný pro všechny, kteří chtějí od 2014 sjednávat II.pilíř. Navazuje na nižší stupeň, který zde ani neuvádím. Ten opravňuje držitele sepisovat III.pilíř, tedy Doplňkové penzijní spoření.

Požadavky na složení tohoto certifikátu se rovnaly požadavkům a znalostem pro Investičního poradce. Je to dáno tím, že II.pilíř je vlastně pravidelná investice a já nesu zodpovědnost za to, jak klientovi poradím.

Certifikáty PARTNERS FINANCIAL SERVICES, A.S.

Nyní zmíním certifikáty, které jsou pro mou práci nezbytné, ale bohužel, regulátor, v podobě ČNB, je nenařídil plošně pro všechny společnosti a makléře. Jelikož ale naše společnost usiluje o to, mít v portfoliu pouze profesionály, musíme skládat zkoušky pro naší centrálu. Dokládám jejich složení alespoň kopiemi certifikátů v obrázcích.

Supervize - Partners
Samotný začátek mé činnosti v Partners. Vlastně, začátek každého, kdo u nás chce pracovat. Jsme asi jedinou poradenskou společností, která má vstupní zkoušky. Písemnou a ústní část. Velmi těžký začátek, kde nás z 20 prošlo 5. A to si myslím, že by tak mělo vypadat.

Úvěry - Partners
Tento certifikát je nezbytný pro všechny v Partners, kteří chtějí sjednávat úvěrové produkty. Hodnotí se znalost finančního trhu, kombinatorika při řešení situací u klientů, znalost zákona a znalosti finačních trhů. Zkouška byla rozdělena na fáze: ústní a písemná.

Bankovní služby - Partners
Tento test jsem musel složit, abych měl oprávnění a znalosti pro sepisování běžných a spořících účtů pro své klienty. S tímto certifikátem souvisí i podpisový vzor pro tzv. mobilitu účtu. Tento slouží k tomu, abych měl oprávnění klientům převádět účty ze starých bank do nových. Zkouška byla formou testu.

Atestace Manažer - Partners
Společnost Partners nechce mít v portfoliu rychlokvašky, které se z mladého kuřete stanou přes noc manažerem, který nemá znalosti a ani dovednosti na to vést tým lidí a umět poradit s klientskou prací. Osobně musím uznat, že pro mě to byla asi zatím nejtěžší zkouška na finančním trhu. Témat bylo mnoho a musel jsem dokázat, že znám jako teorii vedení týmu a managementu, tak i finanční trhy z ekonomické roviny, ale i z té praktické - klientské. Zkouška byla rozdělena do 2 testů, 1 písemné práce a jedné praktické ústní zkoušky.

Certifikáty obchodních partnerů na finančním trhu

Sice mám mnoho oprávnění a certifikátů, ale jsou stále na trhu banky, které požadují něco navíc. Vlastní proškolení a udělení certifikátu sami, za sebe. A tak mám udělané zkoušky pro GE Money Bank, Hypoteční banku, WHS, Raiffeisen stavební spořitelnu, Sberbank, Equabank a mnoho dalších. Na jeden jsem ale velmi pyšný:

J & T Bank
Jedná se o certifikát, který můžou mít pouze dva lidé z daného ředitelství společnosti Partners. Na základě tohoto certifikátu jsem oprávněn klientům poskytovat služby skupiny J&T Bank. Kromě nabídky pro vysoce bonitní klientelu, mám v nabídce i termínované vklady, které svým úročením nemají konkurenci...a investníční produkty, které svou sestavou nahrávají tomu, abychom tam zainvestovali. Jsem pyšný na to, že jsem jeho držitelem. Podmínkou bylo projít půldenním školením a následnou testovou zkouškou, kterou jsem zvládl bez chyby !!!!

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat